Logo AAV

AA-V Algemene asbestverwijdering

AA-V (Algemene Asbest Verwijdering) is  gespecialiseerd is in professionele asbestverwijdering en afbraakwerken in de breedste zin van het woord en beschikt over een erkenningsnummer bij de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg om de asbest te mogen verwijderen.

AA-V is vooral gespecialiseerd in het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest.

AA-V doet tijdens de werken al het mogelijke om schade te voorkomen op gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

Contactgegevens

AA-V

Kuipweg 13            Condervenweg 6c

8400 Oostende      2940 Stabroek

Ondernemingsnummer 0759.683.808

Telefoon: 03 326 51 05

GSM: 0484 56 89 10

info@aa-v.be

www.aa-v.be

Certificaten en erkenningen

 

Ministerieel besluit 25-02-2021

Datum laatste verschijning Belgisch Staatsblad 
Einddatum

Foto Gallerij - AA-V Asbestverwijdering