Wat is een asbestattest of asbestcerticaat?

Voor elke woning die vóór 2001 gebouwd is zal er een verplicht asbestattest nodig zijn. Dit attest of certificaat wordt uitgereikt door OVAM nadat er een erkende deskundige de woning bezocht heeft en een asbestinventaris heeft opgemaakt.

In deze asbestinventaris worden de plaatsen en ruimtes geïnventariseerd waar asbest aanwezig is en geeft ook weer welke bijkomende oplossingen mogelijk zijn. Zo kan er advies gegeven worden over veilig gebruik of tot verwijderen van het asbest. Er zal ook steeds een maximumtermijn vermeld staan alvorens de asbest moet verwijderd zijn. Het is dus niet zo dat bij vaststelling van de aanwezigheid van asbestvezels er geen asbestattest uitgereikt zal worden. Wel zal de koper op de hoogte zijn van de aanwezigheid en de te nemen stappen om de asbest te verwijderen.

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd vóór 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Daarom wordt in de loop van 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken.

Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Als je je woning verkoopt moet je de informatie aan de koper meedelen bij het sluiten van het compromis. De inhoud van het ‘asbestattest’ moet ook in de verkoopsakte staan

Wat is de kostprijs van een asbestattest of asbestcertificaat?

Gemiddeld mag je rekenen op een kost van €350 – €500 voor een asbestinventaris en nog eens een kost van €50 om het asbestattest zelf te verkrijgen.

Dit attest wordt ook direct gekoppeld aan je woningpas.

Waar kan je een asbestattest krijgen?

Het attest zal opgenomen worden in de notariële akte, en vanaf 2021 ook in de Woningpas, het digitale paspoort waarop alle overheidsinformatie over een woning of bouwgrond opgeslagen is.

Huurwoning: wie is verantwoordelijk ingeval van asbest?

Als huiseigenaar ben je verantwoordelijk voor het asbest en mag je zelf bepalen of je het asbest uit je woning laat verwijderen. Er zijn 2 uitzonderingen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, móét je het asbest (laten) verwijderen. En zit er asbest in je dak en is dat in slechte staat? Dan kan de gemeente eisen dat het dak verwijderd wordt. Lees meer over het verwijderen op Asbestdaken.

Huurwoning: verhuurder verantwoordelijk

Asbesthoudende materialen die je als huurder hebt aangebracht, moet je zelf (laten) verwijderen. Als je het asbesthoudende materiaal hebt overgenomen van de vorige huurder, is de verhuurder verantwoordelijk voor het materiaal.

Als huurder kun je de verhuurder vragen om asbest of een astbestdak te verwijderen. Als het om onbeschadigd hechtgebonden asbest gaat, is de verhuurder dit niet verplicht. De GGD of de gemeente kunnen bemiddelen. 

Vanwaar komt het asbestattest?

Het asbestdecreet werd nog voorgesteld onder de vorige minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V). In Vlaanderen zit er nog, naar schatting, 2,3 miljoen ton asbest in gebouwen. “Dat betekent dat in zo’n 70 tot 90 procent van de Vlaamse gebouwen van voor 2001 minstens één asbesttoepassing zit”, zegt Verheyen. Asbestvezels zitten in meer dan 3.000 verschillende bouwmaterialen, dakbedekking en gevelbekleding tot isoleringen. Het decreet moet de basis vormen van een versnelde asbestafbouw. Tegen 2034 moeten alle openbare gebouwen asbestveilig zijn. In 2040 wil minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) heel Vlaanderen asbestvrij hebben. Asbest is dan ook bijzonder schadelijk voor de gezondheid. Blootstelling aan de vezels kan verschillende vormen van kanker veroorzaken. “Asbest heeft door de jaren heen te veel slachtoffers gemaakt”, zei Van den Heuvel daarover in februari. “Ook nu nog sterven mensen aan de gevolgen van asbestvergiftiging. Als overheid hebben we een verantwoordelijkheid om daar komaf mee te maken.”